全部 标题 作者
关键词 摘要


EESTI MINEVIKU LIITVORMIDE KASUTAMISEST PPIJAKEELE KORPUSE MATERJALI P HJAL

Keywords: korpusanalüüs , veaanalüüs , mineviku liitvormid , ppijakeel , eesti keel kui teine keel

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Artiklis antakse ülevaade sellest, kuidas kasutavad eesti keele kui teise keele ppijad mineviku liitvorme. Materjal on p rit Tartu ülikooli ppijakeele korpuse paralleelkorpuse osast. Uurimuses l htutakse veaanalüüsi teooriast ja meetodina kasutatakse vahekeele kontrastiivset analüüsi. Analüüsi üksusteks on korpusest valitud t is- ja enneminevikulised laused isikulises ja umbisikulises tegumoes ning on hinnatud nende vastavust sihtkeele reeglitele. V lja on toodud mineviku liitvormide ala- ja ülekasutamise juhtumid, mis on vajalikud v rkasutuse seadusp rade tuvastamiseks ja kirjeldamiseks. Tulemuste p hjal saab v ita, et umbisikulistes lausetes keele ppijad mineviku liitaja vigu peaaegu ei tee, kuid isikulistes lausetes esineb k ige rohkem t ismineviku alakasutusega seotud vigu. Kogu materjali, nii igete kui ka vigadega lausete p hjal on s nastatud rakenduslikud j reldused selle kohta, millised lausesisesed vihjed aitavad iget ajavormi valida. T helepanu on p ratud m ruste kasutamisele, lausete ehitusele ja sisule.

Full-Text

comments powered by Disqus